dubieuze debiteuren

Hoe loos je je dubieuze debiteuren

Er is niks vervelender dan je werk goed gedaan hebben voor een klant en uiteindelijk achter je geld aan moeten gaan. Het komt helaas veel voor dat MKB ondernemingen in de problemen komen doordat hun klanten niet of veel te laat betalen. Sterker nog een kwart van de faillissementen in het MKB heeft te maken met niet of laat betalende klanten. Maar hoe zorg je nu dat je zo min mogelijk te maken hebt met deze zogenaamde dubieuze debiteuren? Een hoop MKB ondernemers hebben er simpelweg onvoldoende aandacht voor waardoor niet de juiste maatregelen zijn genomen en worden genomen. In dit blog vertellen we hoe je dat wel kunt doen binnen je onderneming.

Welke maatregelen om dubieuze debiteuren te voorkomen?

Zoals bij zoveel dingen is het voorkomen van dubieuze debiteuren de belangrijkste maatregel. Maar hoe zorg je ervoor dat je geen zaken doet met dit soort klanten? Dat kan je doen door vooraf een goede kredietwaardigheidscheck te doen. Verstandig is om dat te integreren in het salesproces en wel voordat een partij klant wordt. Er zijn bij de kredietwaardigheidscheck twee keuzes, namelijk het zelf doen van de kredietwaardigheidscheck en het laten doen van de kredietwaardigheidscheck. Als je het zelf gaat doen, dan kun je dat regelen door allereerst gegevens op te vragen bij de Kamer van koophandel. Een rechtspersoon is namelijk verplicht hier de jaarrekening te deponeren. Op deze jaarrekening kun je goed zien hoe een bedrijf ervoor staat door naar de balans te kijken. Je ziet bijvoorbeeld hoe groot het deel eigen vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen en of er liquide middelen besschikbaar zijn om de rekeningen te betalen. Op de winst en verliesrekening zie je of er winst gemaakt wordt en of er dus op de lange termijn ook rekeningen betaald kunnen worden. Naast dit is het verstandig om je debiteurenbeheer goed in te richten. Daarover vertellen we meer in de volgende alinea.

Inrichten van je debiteurenbeheer

Het begint bij ervoor te zorgen dat iemand deze werkzaamheden uitvoert en zich daar ook verantwoordelijk voor voelt. Deze persoon moet de beschikking hebben tot een goed systeem waarmee diegene kan factureren, maar waar diegene ook goed mee kan volgen of de betreffende factuur betaald is.  Hiermee zijn de belangrijkste elementen geregeld. Het is dan namelijk nog een kwestie van monitoren en bij overschrijden van een betalingstermijn actie ondernemen. Dat kan zijn bijvoorbeeld een herinneringsfactuur of bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen.

Geef een antwoord